در استانه روز دانشجو

معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه روز دانشجو مطرح کرد هراس دانشجویان از ابراز عقیده آزادانه در کرسی‌های آزاد اندیشی
دکتر فرزین حلب گفت: متاسفانه یکی از مشکلات کرسی ها، ترس از ابراز عقیده آزادانه دانشجویان و عدم احساس امنیت بعد از بیان عقیده است؛ در حالی که مسؤلین دانشگاه هیچ گونه مشکلی در خصوص بیان آزادانه و ارائه‌ دیدگاه‌های دانشجویان در کرسی‌های آزاد اندیشی ندارند و از دانشجویان حمایت خواهیم کرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های این دانشگاه به مناسبت ۱۶ آذر وروز دانشجو خاطرنشان کرد: سیاست ما این است در این روز فضا و بستر مناسب را برای فعالیت‌های دانشجویان فراهم کنیم . ایسنا