در خواست فوری اتحاد زندانیان سیاسی از خانم عاصمه جهانگیر

خانم جهانگیرعزیز

از طریق مطبوعات مطلع شدیم که : اين هفته در كميته سوم مجمع عمومي گزارشگران موضوعي و گزارشگران كشورهاو از جمله  شما گزارش خودتان را به كميته سوم مجمع عمومي ارائه ميدهيد.

خانم جهانگیر؛

اتحاد زندانیان سیاسی ایران ضمن تشکر از شما بخاطرارائه گزارش شجاعانه  در مورد نقض حقوق بشر در ایران  به عرضتان می‌رساند که همانطور که نمایندگان این اتحاد در ملاقات حضوری با شما در اسلو یاد آوری کردند ، خواسته عاجل و فوری  ما تشکیل یک کمیته بین المللی تحقیق برای  قتل‌عام سال ۱۳۶۷  می‌باشد  .

اینک که شما  برای ارائه گزارش در این مجمع آماده میشوید  خواستیم  یاد آور شویم که همه اعضاء  اتحاد زندانیان سیاسی ایران که عزیزترین  بستگان و دوستانشان را در آن قتل‌عام وحشیانه از دست داده‌اند به شما  بعنوان یک پارامتر امیدوار کننده که شجاعت بیان حقایق را دارید  مینگرند . ما بسیار امید واریم که با همت  و پشتکار متعهدانه شما  هزاران هزار  مادر داغدیده  و خانواده‌های رنجکشیده به خواست دیرینه‌  خودشان که   تشکیل کمیته  تحقیق در باره قتل‌عام  ۶۷ است برساند .

مطمئن باشید که حافظه تاریخی‌ مردم ایران تلاش حق جویانه شما را  درحافظه تاریخی  خود  محترمانه حفظ خواهد کرد.

با احترام و امید فراوان

اتحاد زندانیان سیاسی ایران

23اکتبر 2017

——————————————–

لازم به توضیح است که :

ترجمه نامه فوق به زبان انگلیسی برای خانم عاصمه جهانگیرارسال گردیده است.