در سوگ افسانه آواز شجریان

هزاران تن از مردم ایران در سوگ افسانه موسیقی ایران محمد رضا شجریان نشستند.

امروز حنجره‌ای خاموش شد که فوران آوازش تجلی تمام عظمت‌های فرهنگی سرزمین ایران بود. صدای آسمانی‌ او که سکوت شب‌های کویرمان را در هم می‌شکست تا به ابد در کوه و دشت و جنگل و صحرایِ این فلات پهناور طنین‌انداز خواهد بود.

در همین رابطه خانم مریم رجوی طی پیامی فقدان این استاد بزرگ موسیثی اصیل ایران را به مردم ایران تسلیت گفت:

تضییقات و فشارهای حاکمیت هنرکش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران بکاهد.

تردیدی نیست که جامعهٔ هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی، آثار و آموزشها و نو آوریهای بدیع او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بی بدیل ایرانی خواهند افزود. آوای او بر دلهای میلونها ایرانی در طی چند نسل نشسته وخاموش ناشدنی است.

خروش مردم تهران در مقابل بیمارستان جم با شعارهای : «ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»،
«مرگ بر دیکتاتور»، و «دیکتاتور بمیرد، شجر هرگز نمیرد»
شعار مرگ بر دیکتاتور شجریان در قیام ۸۸
شعارهای امروز