در وحشت از سرنگونی، پاسدار محسن رضایی به پاسداران آماده باش داد

پاسدار محسن رضایی روز سه‌شنبه 11اسفند در جلسه «سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه پاسداران » با نگرانی گفت: «دشمن در انتخابات اخیر جنگ نرمی را علیه ما به راه انداخت و چنان با امکانات سایبری و نرم‌افزاری به صحنه آمد که بسیار عجیب بود. این طرف لیستی را معرفی می‌کند و دشمن با تهدیدسازی حساب‌شده اذهان مردم را تغییر می‌دهد و این تغییر به‌گونه‌یی است که حتی صدا و سیما نیز حریف آن نمی‌شود، به‌عنوان مثال امکانات نرم‌افزاری که در تهران وجود دارد قطعاً در شهرستانها نیست و دشمن از این موضوع بهره برد تا بتواند به اهداف خود برسد».

پاسدار رضایی به نقش حیاتی سوریه برای حکومت آخوندی اشاره کرد و گفت: جنگ امروز ما از دروازه‌های دمشق آغاز شده و تا کوچه‌ خیابانهای تهران ادامه دارد، آنجا نبرد است و اینجا مقاومت.

سرکرده سابق سپاه پاسداران با وحشت‌زدگی گفت: به نقاط حساس عبور از خط‌های خطرناک رسیده‌ایم و دیگر روز گذران کردن زندگی نیست و باید در همه حال آماده باشیم.