در گل گیرکردن رژیم، سفرپزشکان بدون مرز، با هماهنگی بود

سخنگوی دولت: سفر پزشکان بدون مرز به ایران در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است

به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی سخنگوی دولت، در مورد کمک‌های انسان‌دوستانه کشورهای خارجی و نهادها از جمله پزشکان بدون مرز در ایران گفت: ورود پزشکان بدون مرز با همراهی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است” وی نگفت که اخراجشان به دستور کی انجام شد؟

ربیعی فراموش کرد که همین امروز صبح در حضور خبرنگاران سخنگوی وزارت بهداشت رژیم گفته بود: “پزشکان بدون مرز فرانسه نیز در نظر داشتند یک بیمارستان ۴۸ تخت‌خوابی سیار و صحرایی در یکی از مراکز درمانی ما ایجاد کنند، البته از قبل اطلاعی به وزارت بهداشت ایران نداده بودند و گویا مذاکرات با یک جای دیگر انجام شده بود و ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم.”