دزدیهای میلیاردی در شهرداری تهران

گزارش مفصل حسابرس قسم خورده باعث شد تا بسیاری از رازهای مگو از عملکرد مالی شهرداری تهران از پرده بیرون بیفتد.

شهرداری تهران مغایرت‌های زیادی در گزارش تلفیقی حسابدار قسم خورده شورای شهر دارد،

البته این مغایرتها مربوط به سال ۱۳۹۳ است. مغایرتهای سنگینی از خیر و بخشش تخفیف های چندصد میلیاردی تا مدیریت بی حساب و کتاب و حسینقلی خانی در مترو تهران که مشخص نیست اصلا چقدر بلیت می فروخته اند، چند می فروخته اند و پولش کجاها می رفته.

در بخش ابتدایی این گزارش موارد زیادی از عدم انطباق های بودجه ای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ مطرح شد که در جای خود جای بحث بسیاری دارد. همانطور که در بخش ابتدایی این گزارش عنوان شد، شهرداری تهران فرصت دارد تا با ارائه پاسخهای در خور، نسبت به قانع کردن شورای شهر تهران اقدام کند و در صورتی که اعضای شورای شهر بر این نکته اتفاق داشته باشند که تخلفات اداری یا جرم در این واگذاری و معاملات اتفاق افتاده، مورد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه ارجاع خواهند داد.

ذکر این نکته هم لازم است که عدم انطباقهای عنوان شده در گزارش حسابرس به معنی وقوع جرم یا تخلف نیست و به گفته بهرام همتی، مدیرعامل شرکت حسابرسی قانونی از شهرداری تهران، این گزارش به صورت مشروط ارائه شده است.

۱
حسابهای بانکی مخفی
اطلاعات ۴۷ فقره حساب بانکی مربوط به شهرداری، شناسایی و افشا نشده است.
۲
طلب وصول نشده شهرداری از قوه قضاییه
به موجب توافق نامه شماره ۱۱۹۷۶۳۲ مورخ یکم بهمن ۹۰ بین شهرداری و قوه قضاییه، زمینی واقع در شمال بزرگراه شهید بابایی به متراژ یک میلیون و ۷۸۹ هزار و ۸۰۰ متر مربع از سوی قوه قضاییه به شهرداری واگذار شد و مقرر شد شهرداری تهران در عوض ۱۴۰ هزار متر مربع از اراضی شمال بزرگراه شهید خرازی را با پروانه ساخت ۵۱۱۲ واحد مسکونی که دارای ۱۱۰ متر مربع مساحت هستند، به قوه قضاییه بدهد. قوه قضاییه هم در این معامله ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهکار شد که این مبلغ را تاکنون پرداخت نکرده است.
در قبال واگذاری ها، مقرر شد زمین هایی از طرف قوه قضاییه به شهرداری تهران واگذار شود که در حال پیگیری است
۳
طلب از بنیاد تعاون سپاه- عدم برگزاری مزایده در واگذاری پروژه ها به بنیاد تعاون سپاه
خالص طلب شهرداری از بنیاد تعاون سپاه مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که میزان پرداخت شده آن مشخص نیست. استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در قبال واگذاری ملک، بدون برگزاری مزایده فروش بوده و از سوی شورای شهر هم مجوز نداشته است.
مانده طلب شهرداری ۴۹۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومات است. شهرداری در نظر دارد پروژه های آینده را به بنیاد تعاون سپاه واگذار کند.
۴
بدهکاری بنیاد تعاون ناجا و چک های برگشتی
تعداد ۸ فقره چک برگشتی بنیاد تعاون سپاه در ازای بدهی ۱۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بابت مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم بابت پروژه های یاس، هنگام و باغ آسمان جمعا به مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان تاکنون وصول نشده است. سه قطعه زمین در پروژه آهو قرار بود به مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال برای طلب شهرداری فروخته شود که مالکیت زمین ها منتقل نشد و وضعیت وصول طلب ۱۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی نامشخص است.
در حال پیگیری است.
۵
بدهی میلیاردی یک شرکت
شرکت اس سی تی باتنکرز کیش بابت تخریب و ساخت ملک، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارد که نحوه وصول آن مشخص نیست.
مالک پروژه بدهکار است و موضوع قابل پیگیری در دادگاه است.
۶
پرداخت میلیاردی به خیریه امام رضا(ع)
به خیریه امام رضا(ع) ۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است. ضرورت این پرداخت و ارتباط موسسه با شهرداری مشخص نیست.
پرداختها تماما دارای دستورات مجاز و مجوزهای مربوطه است.
۷
واگذاری ملک به خیریه امام رضا(ع)
زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع به همراه ۴ هزار متر زیربنا به مبلغ ۲میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به به موسسه امام رضا واگذار شده است. متعارف بودن این واگذاری اثبات نشده.
کارشناس، ملک مزبور را ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت گذاشته بود.
۸
واگذاری ملک به خیریه امام رضا(ع)
قطعه زمینی حدود ۷۰ هزار متر برای ساخت بیمارستان پروفسور سمیعی به موسسه خیریه امام رضا به مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان واگذار شد و مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هم تخفیف داده شد. متعارف بودن این واگذاری و تخفیف اثبات نشده.
پروانه ساختمان، نحوه محاسبات و مبایعه نامه ارائه شد.
این لیست همچنان ادامه دارد و این گوشه ای از دزدیهای شهرداری در تهران است. تابناک