دزد اصلی را رئیس مجلس و جلاد را رئیس قوه قضایی کرده اند

 ۲۴۱ مدیر و کارشناس دستگاه‌های اجرایی لرستان تحت تعقیب اداری قرار گرفتند

ایسنا/لرستان سرپرست اداره کل بازرسی لرستان گفت: ۲۴۱ مدیر و کارشناس دستگاه‌های اجرایی استان تحت تعقیب اداری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه سال گذشته پیشنهاد تعقیب کیفری ۶۶ نفر از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در قالب ۱۶ فقره گزارش تعقیب کیفری به مراجع قضایی داده شده است، افزود: همچنین سال گذشته ۲۴۱ نفر را تحت تعقیب اداری معرفی کردیم که شامل  ۱۸ مدیرکل و معاون مدیرکل، ۷ شهردار، ۷۶ مدیر و رئیس واحد، ۶۶ کارشناس و مابقی پیمانکار بوده و یا در دستگاه‌های اداری نبودند و این موارد  در قالب ۸۸ فقره گزارش به هیات‌های رسیدگی تخلفات اداری و انضباطی معرفی شدند.ایسنا