دسته دزدان و حرامیان از چاپیدن همدیگر شکایت میکنند

از یک میلیارد دلاری که رهبری با برداشت آن از صندوق توسعه موافقت کردند، به جز سهم کوچکی، نگرفته‌ام / نمی‌دانم برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟

سعید نمکی، وزیر بهداشت رژیم که زورش به روحانی نمیرسد و پولهای مردم را که قسمت بسیار کوچک انرا بزور از جیب خامنه ای دراورده بود به اسم کمک برای مردم، در نیمه راه، روحانی ان را زد و خورد. حالا نمکی کار جالبی کرده است و شروع کرده است یک نامه برای قاتل مردم سوریه و عراق نوشته است شاید خامنه ای بخواند و به دادش برسد.

به نوشته اعتماد انلاین، “در بخشی از دل‌نوشته‌ نمکی ، خطاب به سلیمانی نوشته است: پاییز سنگینی فرامی‌رسد. موج حمله جدیدی شکل گرفته، یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند ماه‌هاست به جز سهم کوچکی نگرفته‌ام. نمی‌دانم برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟”!!!!!

خبرندارد که اگر قاتل مردم عراق و سوریه بود جواب میداد که بده به من در کشتن مردم خیلی نیاز دارم. امریکا حسابی دستمان را بسته است.

وی ادامه میدهد: ” حدود ۸ ماه خودم و یارانم یک روز آرام نداریم. هرچه می‌گوییم همه‌گیری را نمی‌شود با التماس و تمنا و بدون کمک‌های ویژه مهار کرد کسی باور نمی‌کند. من امروز از سربازانم در جبهه سلامت شرمسارم. مطالبات‌شان معوق مانده، انبارهایم از سلاح خالی می‌شود. پاییز سنگینی فرامی‌رسد. موج حمله جدیدی شکل گرفته، یک میلیارد دلاری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند ماه‌هاست به جز سهم کوچکی نگرفته‌ام. نمی‌دانم برای کدام کار مهم‌تر گذاشته‌اند؟”

در خاتمه که وی از دست روحانی به ستوه امده است و یادش نیست که وی، وزیر تحمیلی خامنه ای به روحانی و دولتش بود و او حالا تا دق مرگ شدن راه زیادی برایش نمانده است مینویسد:

“شب‌های زیادی‌ست با دل نگرانی نخوابیده‌ام و برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه سکوت گرفته‌ام اما تاب‌آوری تا کجا؟!”

دلنوشته وزیر بهداشت