دستورخامنه ای به الکاظمی: اخراج امریکایی ها را باید پیگیری شود

انتظار داریم تصمیمِ دولت، ملت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی‌ها پیگیری شود/ به هیچ وجه نباید از آمریکا ترسید

نخست وزیر عراق و هیئت همراه وی با خامنه ای دیدار کردند. خامنه ای عصر امروز (سه شنبه) در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، علیرغم اینکه به ظاهر میگفت که هیچگاه بنای دخالت در امور عراق را نداشته و نخواهد داشت اما به وی گفت: ” جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تصمیمِ دولت، ملت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی‌ها پیگیری شود زیرا وجود آنها موجب ناامنی است. “

وی ادامه داد : ” البته دیدگاه آمریکایی‌ها درباره عراق درست در نقطه مقابل ما است زیرا آمریکا به معنی واقعی کلمه دشمن است و موافق عراق مستقل، قوی و دارای حکومتی با رأی اکثریت نیست.ما انتظار داریم که دوستان عراقی، آمریکا را بشناسند و بدانند که حضور آمریکا در هر کشوری منشأ فساد، خرابی و ویرانی است.”

وی بدون اشاره به اینکه تروریست قاسم سلیمانی عراق را زیر سلطه خود داشت و هر وقت میخواست میامد و میرفت حتی نیازی به اطلاع به عراق هم نداشت گفت: آنها میهمان شما را در خانه شما کشتند و صریحاً به این جنایت اعتراف کردند که این موضوع کوچکی نیست. جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد.”