دستگیری شماری از هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف ایران

شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه ای اسامی ۱۱تن از دستگیر ‌شدگان در اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

نعمت الله حکیمی کیاسرایی ۴۶ساله، تهران
سالار اسکندر زاده ۲۹ساله، تهران
حمیدرضا حدادی ۳۶ساله، کرمانشاه
داریوش حسینی ۶۵ساله، ماهشهر
محمد خطیب نیا ۲۸ساله، خرم‌آباد
رضا نبوی ۲۴ساله، سمنان
محسن حسینی ۲۳ساله بهمراه دو برادرش، نیشابور
محمود سلامی ۲۵ساله، نیشابور
شکوه مجد ۵۵ساله، نیشابور
پیش از این سازمان مجاهدین خلق ایران در سوم اردیبهشت ۱۳۹۸ اسامی ۲۸تن از دستگیر ‌شدگان قبلی را اعلام کرده بود.
آخوند علوی وزیر اطلاعات آخوندها در روز ۳۰فروردین ۱۳۹۸ از دستگیری ۱۱۶تیم مرتبط با سازمان مجاهدین در یک‌سال گذشته خبر داد. متعاقباً مدیر کل اطلاعات رژیم در استان آذربایجان شرقی در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ آمار ۱۱۰دستگیری و برخورد با مجاهدین در این استان را در سال ۱۳۹۷ ارائه داد. آمار واقعی دستگیریها بسیار بیشتر است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران