دستگیری یک مزدور اطلاعات آخوندی در آلمان به‌خاطر جاسوسی علیه مجاهدین

فراخوان به دولت آلمان برای افشای جاسوسان و مزدوران اطلاعات و فعالیتهای آنان علیه مقاومت

در روز چهارشنبه 6آبان دادستانی آلمان اعلام کرد یک مرد 31ساله به‌نام میثم پ را در روز 23اکتبر به اتهام مزدوری برای وزارت اطلاعات رژیم ایران و جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر کرده است. بنابراین خبر منازل 5تن دیگر به اتهام مشابهی یعنی جاسوسی علیه مجاهدین توسط دادستانی آلمان مورد بازرسی قرار گرفته است.

بر اساس دادستانی، مزدور دستگیر شده در ازای جاسوسی از وزارت اطلاعات پول دریافت می‌کرده است.

میثم پناهی مزدور دستگیر شده و همدستانش سه سال و نیم پیش در اردیبهشت 1391 (آوریل 2013) توسط سازمان مجاهدین خلق ایران از کمپ لیبرتی اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت کنترل اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم آخوندی در بغداد رفتند.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در روز 7اسفند 1392 با جزییات اعلام کرد، هتل مهاجر یک مرکز اطلاعات ملایان و نیروی قدس است و مسئولیت آن با یک پاسدار سرتیپ نیروی قدس به نام مستعار سجاد است. در این اطلاعیه آمده است: «سجاد پس از اطمینان از مزدوری فرد، بسته به مأموریتی که برای او در نظر می‌گیرند، آنها را به اروپا و سایر کشورها منتقل می‌کنند یا به ایران می‌برند. در حال حاضر اولویت رژیم فرستادن مزدوران به اروپاست. … . برخی از مزدورانی که کاندیدای مأموریتهای ویژه در اروپا شده‌اند، ابتدا مدتی مخفیانه به ایران منتقل و پس از «توجیه و آموزش» اختصاصی به عراق و از آنجا به ترکیه و سرانجام به اروپا اعزام می‌شوند».

مقاومت ایران دولت آلمان و مقامهای مسئول در آلمان را به افشای کلیه مزدوران وزارت اطلاعات و فعالیتهای آنها علیه مجاهدین و مقاومت ایران فرا می‌خواند، این یک اقدام ضروری برای ممانعت از ادامه این اقدامهای مجرمانه است.

مقاومت ایران هم‌چنان‌که پیش از این بارها نسبت به حضور مزدوران وزارت اطلاعات در کشورهای اروپایی و خطرات آن برای امنیت پناهندگان ایرانی هشدار داده است، از آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد در اجرای مصوبه شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 مزدوران و مأموران اطلاعاتی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را محاکمه، مجازات و اخراج نمایند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
6آبان 1394 (28اکتبر2015)