دستگیری ۱۶۰ جوان در قم به جرم اراذل و اوباش

سرکرده انتظامی استان قم از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش سطح یک در قم خبر داد.

به گزارش شفقنا، پاسدار میرفیضی، با اشاره به اجرای طرح ضربتی مقابله با اراذل و اوباش در سطح استان طی ۴۸ ساعت گذشته در قم، اظهار داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد تامین آسایش و آرامش عمومی در سطح استان با تعامل با مراجع محترم قضائی استان اجرا و اوباش مطرح که به صورت سازمان یافته به شرارت می پرداختند، دستگیر شدند.!!!!!

او بیان کرد: این طرح با مشارکت رده های مختلف انتظامی استان به اجرا در آمده و مجموعاً بیش از ۱۶۰ نفر از اراذل و اوباش استان احضار و دستگیر شدند. اراذل و اوباش این را بدانند اگر اعمال خلافی از آن ها سر بزند، پلیس با قاطعیت با آن ها برخورد خواهد کرد و قم برای آن ها نا امن است.