دست گدایی نماینده مجلس رژیم، به سوی ارگانهای خامنه ای

نهادهای حاکمیتی معاف از مالیات در سال 99 داوطلبانه مالیات بدهند

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه رژیم در مجلس به گفته ایرنا، اعلام کرد: “واقعیت این است که دولت بیش از همه چیز در مقابله با کرونا به تامین اعتبار نیاز دارد، اگر کرونا نبود ما بالاترین کسری بودجه را در سال جاری داشتیم که کرونا هم به آن اضافه شد، بنابراین از کرونای سلامت به سمت کرونای اقتصادی رفتیم. این کسری بودجه به این معنی است که درآمد دولت با مشکل مواجه است.”

وی افزود: “دولت در لایحه خود 484 هزار میلیارد تومان برای بودجه پیش‌بینی کرده بود که مجلس آن را به 520 هزار میلیارد تومان افزایش داد. از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت، درآمد مالیاتی هم 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در شرایط رکود کسب و کارها طبیعتا محقق نخواهد شد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم قدرت مانور زیادی ندارد.”

نماینده رژیم در رشت با دست دراز کردن به سمت ارگانهای خامنه ای از انان درخواست کرد فقط امسال مالیات خود را بدهید. وی گفت: ” پیشنهاد من این است که تمام نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که بر اساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند تنها در سال 99 به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته است و دولت نیازمند تامین اعتبار است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چه به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمی‌دهد.”

جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی بر اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای بخش درمان پرداخت شده است.