دفاع ظریف از اعدام هموسکسولها

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حکومت ارتجاع، در پاسخ به سوالهای خبرنگار روزنامه سراسری “بیلد” (عکس) آلمان از قانون ضدبشری اعدام هموسکسولها دفاع کرد.

«پل روزنهایمر» ازظریف پرسید چرا همجنسگرایان در ایران به دلیل گرایش جنسی خود اعدام می‌شوند.

محمد جواد ظریف در پاسخ گفت: هرجامعه‌ای اصولی دارد و ما طبق آن اصول زندگی می‌کنیم. این‌ها اصولی اخلاقی هستند که در کل به رفتار مردم مربوط می‌شود. معنی‌اش این است که به قانون احترام گذاشته می‌شود و از قانون اطاعت می‌شود.

خبرنگار شبکه‌ تلویزیونی زد‌دی‌اف آلمان گفت پرسشی که مطرح شد و پاسخی که آقای ظریف داد، باعث نوعی دستپاچگی در میان هیئت همراه وزیر خارجه ایران شد. حتی در نسخه نوشتاری این کنفرانس خبری که پس از پایان آن منتشر شد، این پرسش و پاسخ دیده نمی‌شود.

مجتبی قطبی مسئول اتحاد انجمنها برای ایران آزاد در این مورد میگوید: جواب ظریف خلاف مصوبه های پایه ای کنوانسیون حقوق بشر است. اعضای سازمان ملل متحد باید به منشورهای سازمان ملل احترام بگذارند تا به عنوان عضو پذیرفته شوند. جنه و جنائی کرده این عمل علیه منشور سازمان ملل متحد است.

ماده یک منشور حقوق بشر اصل پایه ایه ای آزادی انسانها را به رسمست شمارده و کشورهای عضو باید به این منشورها پایبند باشند.

بر اساس اطلاعات منتشره بر روی سایت ویکی لیک از زمان روی کارآمده رژیم حاکم در سال 1357 تا کنون بیم 4000-6000 همجنسباز در ایران اعدام شده اند.