دوران “ریاست جمهوری” حسن روحانی تمدید شد

بر اساس گزارشهای رسیده دستگاه ولی فقیه رژیم آخوندی تصمیم گرفته است که دوران ریاست جمهوری آخوند حسن روحانی را تمدید کند.

رسانه های رژیم در گزارشهای خود، با رقم سازیهای نجومی، اعلام کرده اند که اکنون حسن روحانی با ۲۳.۵ میلیون رای و ۵۷ درصد آرا برنده قطعی انتخابات شد

ابراهیم رئیسی با ۱۵ میلیون و ۳۸.۵ درصد آرا نفر دوم شد.