دور زدن تحریم های نفتی ایران از طریق عراق

شرکت‌های کوچک در امارت متحده‌ی عربی روزانه ده‌ها هزار تن نفت خام ایران را در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، حکومت اسلامی ایران با استفاده از “روش‌های غیرمعمول” سرگرم فروش ماهانه صدها هزار تن نفت خام به شرکت‌های مستقر در دُبی است.
این شرکت‌ها در بسیاری موارد از “شرکای اصلی آمریکایی” می‌بانشد.

آنچنان که خبرگزاری رویترز اعلام کرده، ایرانیان با خاموش کردن سامانه‌های رهگیری، فروش نفت از کشتی به کشتی ، استفاده از بنادر دور افتاده در این زمینه و ترکیب نفت تولید ایران با محصول دیگر کشورها و با تغییر مشخصات ظاهری کشتی، نفت تولید خود را به وارد بازار فروش می‌کنند.

از سال ٢٠١٢ واردات و خرید نفت خام ایران از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت.

درباره روش جدید ایران در دور زدن تحریم‌ها به کشور عراق اشاره گردیده که در آن نفت تولید ایران با نام اینکه در خاک عراق استخراج گردیده به فروش می‌رسد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع یادشده عنوان کرد که واسطه‌های نفتی ایران که بیشتر در قطب سوخت‌گیری “فجیره” امارت مستقرند، محصولات نفتی را زیر قیمت بازار در ازای یک حاشیه سود بیشتر می‌خرند.

رویترز در خاتمه این گزارش نوشت: بر اساس ارزیابی‌های منابع فعال در بخش خرید و فروش نفت، صادرات نفت ایران در ماه اخیر حدود ٢ میلیون و چهار صد هزار تن رسیده است.

آمار‌های دیگری نشان می‌دهند که میزان صاردات نفت ایران در ماه اکتبر ۲۰۰ هزار تن، در ماه سپتامبر ۴۰۰ هزار تن و در ماه ژوئن سال گذشته ۵۴۰ هزار تن بوده است.