دولتی که دست در جیب مردم میکند، باید بهایش را بپردازد

خسارت 50 میلیارد تومانی به 80 دستگاه اتوبوس در اصفهان

 قدرت افتخاری، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، با اشاره به وضعیت حمل و نقل اتوبوسرانی اصفهان، گفت: طی روزهای شنبه و یکشنبه نزدیک به 80 دستگاه اتوبوس دچار سوختگی جزئی یا حریق کامل شد،

وی درخصوص خسارت وارد شده به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، گفت: برآورد دقیقی صورت نگرفته، اما نزدیک به 50 میلیارد تومان خسارت به اتوبوسرانی اصفهان وارد شده است. ایسنا