دولت تاجیکستان ریش ۱۳هزار نفر اسلامگرای افراطی را تراشید

دولت تاجیکستان در این کشور ریش ۱۳هزار نفر را به زور تراش کرد. دولت تاجیکستان گفته که این اقدام در راستای مبارزه با اسلام گرایان افراطی صورت گرفته است. حکومت تاجیکستان همچنین ۱۷۰۰ زن محجبه را مجبور کرده تا حجاب خود را بردارند.

به گزارش گوناز تی وی، خبرگزاری رسمی تاجیکستان گزارش داده که پلیس این کشور طی هفته های اخیر، ۱۳هزار نفر که ریش بلند داشتند را به زور تراش کرده است.

پلیس تاجیکستان ۱۷۰۰ زن را نیز در این کشور مجبور کرده است تا حجاب خود را بردارند. همچنین ۸۹ زن برقع پوش نیز در تاجیکستان به اتهام فحشا توسط پلیس دستگیر شده است.

دولت تاجیکستان در راستای مبارزه با اسلام گرایان افراطی در این کشور، ۱۶۹ مغازه چادر فروشی را نیز پلمپ کرده است.

پارلمان تاجیکستان گفته گذشته قانونی را تصویب کرد که از این پس گذاشتن اسامی عربی به نوزادان جدید در این کشور ممنوع اعلام شد.

همچنین تنها حزب سیاسی اسلام گرای تاجیکستان نیز چند ماه پیش از سوی دولت منحل گردید.

منبع: گوناز تی وی