دولت و احزاب مخالف برای مقابله با تروریسم مذاکره میکنند

اولین جلسه مذاکرات دولت و احزاب اپوزیسیون سوئد به منظور سخت ترکردن قوانین علیه تروریسم به نتیجه ملموسی دست نیافت ، با این وجود دولت، حزب چپ و چهار حزب محافظه کار دیگر موافقت کرده اند که به شکلی عاجل در خصوص تشدید قوانین مربوط به تروریسم تصمیم بگیرند.

وزیرکشور آندش ایگگمانر در این زمینه گفت: «باید بگویم که گفتگوی خوب و سازنده ای بود. ما با هم در مقابل تروریسم ایستاده ایم.»

ابن مذاکرات به دعوت دولت انجام شده بودو

ایگگمان افزود که دولت می خواهد هرآنچه در توان دارد انجام دهد تا این روند سریع تر به پیش برود. همچنین احزاب اپوزیسیون هم می خواهند هر چه در توان دارند برای تصویب سریع تر این قوانین انجام دهند.

با این وجود پیشنهادات احزاب در خصوص چگونگی مواجهه با تروریسم، متفاوت است و فعلا اجماعی در این زمینه دیده نمی شود.

از جمله موارد مورد بحث، افزایش استفاده از دوربین ها، دادن اختیار به پلیس برای خواندن داده های مخفی، قوانین سخت گیرانه در خصوص سواستفاده از گذرنامه و همچنین جرم دانستن سفرهای تروریستی است.

همه احزاب، به جز حزب دموکرات های سوئد، به این مذاکرات دعوت شده بودند.