رئيس سازمان پزشکی قانونی: رسانه‌ای شدن امار بر عهده دولت است

پزشکی قانونی ایران: آمار کشته‌شدگان آبان ماه در اختیار دولت است

جنایت کشتار حداقل 1500نفر از قیام کنندگان ابان ماه انقدر بزرگ است که کسی از ترس و پاسخگویی به این جنایت، مسئولیت انرا به عهده نمیگیرد. دیروز روحانی در پاسخ به خبرنگار آمریکایی نشریه نیویورکرز اعلام کرد: «آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی کشور است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، باید اعلام کنند».

امروز خبرگزاری آناتولی اعلام کرد ،عباس مسجدی آرانی، رئیس پزشکی قانونی رژیم درباره آمار قربانیان اعتراضات سه ماه پیش مردم این کشور اظهار داشت: «ما به مراجع ذ‌ی‌صلاح اعلام کردیم. در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه دولت و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده که چه کسی باید این آمار را اعلام کند».

بوی درپاسخ به این سوال که «آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟»، گفت: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید».