رئیسی جلاد: احکام سنگین برای فعالان کارگری هفت‌تپه

احکام سنگین برای فعالان کارگری هفت‌تپه

اسماعیل بخشی، یکی از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه، به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. سپیده قلیان، فعال مدنی هم به گفته وکیلش به ۱۸ سال حبس محکوم شده که مطابق قوانین باید هفت سال از آن را تحمل کند.

عسل محمدی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی نیز که نشریه‌ای درباره مسائل کارگری منتشر می‌کردند به همین میزان حبس محکوم شده‌اند.

محمد خنیفر فعال کارگری دیگری است که در همین پرونده به ۶ سال حبس محکوم شده است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در برنامه‌ای که تلویزیون ایران پخش کرد علیه خود اعترافاتی را بیان کردند، اما پس از آزادی گفتند تحت فشار و شکنجه ناچار به بیان آن حرف‌ها شده بودند. پس از آن آنها دوباره بازداشت شدند
اسماعیل بخشی، ۱۴ سال
سپیده قلیان، ۱۸ سال
امیرحسین محمدی‌فرد، ۱۸ سال
عسل محمدی، ۱۸ سال
ساناز الهیاری، ۱۸ سال
امیر امیرقلی، ۱۸ سال
محمد حنیفر، ۶ سال

بهار نیوز