رئیس جمهور فرانسه: فشارها علیه ایران ادامه خواهد یافت

فرانسوا اولاند رييس جمهوری فرانسه ،يکشنبه بيست و ششم آبان گفت «فرانسه توسعه سلاحهای اتمی را تحمل نمی کند و تسليم ايران نمی شود و به وارد کردن فشار به ايران در برنامه اتمی اين کشور ادامه.

فرانسوا اولاند همچنين گفت «تا زمانی که مطمئن نشويم ماهيت نظامی برنامه اتمی ايران کاملاً برطرف نشده است، بر سر موضع خود خواهيم ايستاد».

اولاندو که برای ا.لین بار به اسرائیل سفر میکند به رهبران این کشور گفت: به فشار ايران در مورد برنامه اتمی اين کشور ادامه می دهد و همواره در کنار اسرائيل می ايستد».

آقای اولاند در بدو ورود به فرودگاه بن گوريون در تل آويو گفت «تعهد فرانسه به امنيت اسرائيل، تعهدی ديرينه و تزلزل ناپذير است».

اخرین مذاکرات ایران و کشورهای پر قدرت جهان معروف به کشورهای 51+  در 10 نوامبر به دلیل موضعگيری قاطعانه فرانسه مانع از نهايی شدن توافق درحال تنظيم با ايران شد، اين امر موجب خشنودی عميق دولت اسرائيل شد.

دور جدید مذاکرات در روز چهارشنبه 20 نوامبر در ژنو از سر گرفته خواهد شد