رئیس خانه صنعت: ارزش پول ملی کشور ۳۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده

دلاری که روزی 700 تومان و 1000 تومان بوده، اکنون به ۲۶ هزار تومان رسیده و حال باید خوشحال باشیم که آقای همتی به ما قول می‌دهد روزی دلار ۱۲ هزار تومان می‌شود. این مسئله جای تاسف دارد، در چنین شرایط اقتصادی و فضای کسب و کاری افراد چگونه می‌توانند کار کنند؟ 

به نوشته ایسنا، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت رژیم گفت: دولت با عدم پرداخت بدهی به تامین اجتماعی هر روز ما را گرفتارتر می‌کند. مساله ارز باعث شده که نتوانیم برای چند روز برنامه تولید داشته باشیم.

حسن حسینی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت رژیم در استان خراسان رضوی نیز گفت: “ما در حوزه اقتصادی شاهد امنیت پایداری نیستیم. نمی‌توانیم در زندگی اقتصادی و تولیدی خود برای فردا برنامه‌ریزی کنیم و اقتصاد به‌گونه‌ای شده که هر چند ساعت نوسانات مختلف همه برنامه‌های ما را به هم می‌زند.”

حسینی اضافه کرد: “ارزش پول ملی این کشور ۳۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است. چه کار کردیم که این بلا را سر خودمان آوردیم؟ چه معنا دارد که یک وزارت بزرگ اقتصادی در این کشور پنج ماه وزیر نداشته باشد. یک روستا نمی‌تواند بدون کدخدا باشد چطور یک وزارت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بدون وزیر باشد؟”