رئیس زندان قزل حصار ارتقا مقام گرفت

رییس ندامتگاه قزل حصار رئیس جدید بازداشتگاه اوین شد

حمید محمدی که پیش از این ریاست ندامتگاه قزل حصار را برعهده داشت، گویا در اثر خوش خدمتی و سرکوب زندانیان ارتقا مقام گرفته است و در مراسمی با حضور مدیرکل زندانهای استان تهران به عنوان رئیس بازداشتگاه اوین معرفی شد.

به گزارش ایلنا، حشمت الله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران در مراسم تکریم و معارفه رئیس بازداشتگاه اوین گفت : ارتقای کیفیت برنامه های اصلاح و تربیت در سایه اقدامات جهادی امکانپذیر است و این مهم مورد تاکید رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قرار دارد.

در این مراسم، از زحمات ضیایی رئیس پیشین بازداشتگاه اوین قدردانی شد.