رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم وارد وین شد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد وین شد

ا«علی‌اکبر صالحی» روحانی ر و رئیس سازمان انرژی اتمی به منظور شرکت در شصت و سومین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین پایتخت اتریش و مقر آژانس شد.

شصت و سومین کنفرانس عمومی سالانه آژانس از 25 تا 29 شهریور ماه (16 تا 20 سپتامبر) در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود. در این نشست مقامات عالیرتبه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس شرکت می‌کنند.

تقویت اثربخشی اجرای پادمان و استفاده بیشتر از علوم و تکنولوژی هسته‌ای در راستای توسعه از جمله موضوعاتی است که کشورهای عضو در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر می‌کنند. 

در این کنفرانس 11 عضو جدید شورای 35 نفره حکام آژانس نیز انتخاب خواهند شد. فارس