رای نیاوردن قطعنامه ضدرژیم در واقع پیروزی ترامپ است

قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت رای نیاورد/ شکست سنگین آمریکا

به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت رای نیاورده است.

چین و روسیه به این قطعنامه رای منفی و ۱۱ عضو دیگر شورای امنیت نیز به آن ممتنع رای دادند.

در یک نگاه سطحی، بله میتوان گفت که امریکا، در عقب راندن رژیم تروریست پرور جمهوری. اسلامی و مسلح نکردن ان موفق نشد، اما در نگاهی عمیق تر، امریکا برنده این قطعنامه بود. این امریکا بود که خطر مسلح شدن یک رژيم تروریستی که همه جهان نیز به ان اذعان دارند را به جهان اعلام کرد، اما منافع حقیر اقتصادی چشم انها را بست و عملا این رژیم یاغی را به مسلح کردن و کشتن مردم دنیا ترغیب نمود.

بله همه دنیا میدانند که رژیم ایران و نیروهای شبه نظامی و وابسته اش از عراق و سوریه و لبنان و یمن، دست به عملیات تروریستی در دنیا میزنند، پس از این به بعد هر عملیات تروریستی در کشورهای اروپا و خاورمیانه و یا هر جای جهان، مستقیما و غیر مستقیم تقصیر شورای امنیت و رهبرانی است که به این قطعنامه رای منفی دادند نیز هست. فقط حرف کافی نیست، باید عملی انجام میدادند که سرپیچی کردند.

ایمان داشته باشید که از این پس فقط رژیم ایران نیست که مقصر کشتن و تروریسم در جهان است، حالا شریک جرمهای زیادی پیدا کرده است و دیر نیست که مردم جهان، از پس بیخردی و نفهمی رهبران جهان در اتش تروریسم رژیم ایران بسوزند.

براستی که رژیم ایران ۴۰سال پیش یک مار کوچک بود و بدلیل حمایت و کمکهای اروپا و جامع بین المللی اینک تبدیل به یک. اژدها ی خطرناک شده است و دیر یا زود حامیان خود را نیز تکه و پاره خواهد کرد.