رتبه گذرنامه ایران: ۱۸۶ در همسایگی بنگلادش از ۱۹۱کشور

ویزا

لقب تروریست دولتی، مربوط به رژیم ایران است. همین پنجمین شدن از اخر هم باور کنید زیاد است. هرجا پای رژیم باز شده است، تروریست و مواد مخدر و قتل و کشتار هم وارد شده است. بقول همین مقاله :”گذرنامه چیزی فراتر از یک سند هویتی یا سند مسافرتی ساده است. گذرنامه موقعیت فرد به عنوان یک شهروند جهانی را تعیین می کند و بر درجه احترامی که در خارج از مرزها برای افراد قائل می شوند، در ارتباط است.”

ساعت 24 -شاخص گذرنامه هنلی، یک رده بندی از مناسب ترین گذرنامه ها برای سفر، جدیدترین گزارش خود را در ماه ژوئیه منتشر کرده است که نشان می دهد گذرنامه های ژاپن، سنگاپور، آلمان و کره جنوبی از قدرتمندترین گذرنامه های جهان هستند و امکان سفر به ده ها کشور بدون روادید را برای دارندگان فراهم می آورند. برای نمونه، ژاپنی ها بدون لزوم اخذ روادید به 191 کشور جهان دسترسی دارند. در این میان، گذرنامه ایرانی هم رده با گذرنامه بنگلادشی در رتبه 186 قرار دارد.

جالب توجه است که شمار زیادی از مجموع 41 کشوری که دارندگان گذرنامه ایرانی برای سفر به آنها نیاز به اخذ روادید ندارند، نمایندگی دیپلماتیک در ایران ندارند و شهروندان ایرانی به ندرت در آن کشورها پا گذاشته اند و در بسیاری موارد، حتی پرواز مستقیمی به پایتخت های این کشورها وجود ندارد. این مساله به وضوح نمایانگر وضعیت روابط خارجی ایران است و از تنش ها میان این کشور با دیگران، کوچک بودن شبکه دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عدم توجه به نمایندگی در سازمان ها و ارگان های بین المللی حکایت دارد. 

گذرنامه چیزی فراتر از یک سند هویتی یا سند مسافرتی ساده است. گذرنامه موقعیت فرد به عنوان یک شهروند جهانی را تعیین می کند و بر درجه احترامی که در خارج از مرزها برای افراد قائل می شوند، در ارتباط است.