رسولی: تراز مالی شهرداری منفی است؛ شاید نتوانیم حقوق بدهیم

سید حسن رسولی

 سید حسن رسولی خزانه دار شورای شهر رژیم در تهران برای طرح الزام شهرداری برای میزبانی اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۱۴۰۰ گفت : ” شهرداری بدهکار به جای مهمانی دادن و میزبان شدن، بهتر است منابع ناچیز خود را به طلبکارانی اختصاص بدهد که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی به روز سیاه نشسته‌اند.”

رسولی افزود: “با توجه به اینکه تراز مالی شهرداری وحشتناک منفی است و شاید در نیمه دوم سال نتوانیم حقوق کارمندان را بدهیم، در نتیجه وارد شدن به چنین طرحهای در جهت تضییع حقوق شهروندی خواهد بود.”