رشد ۱۰۰درصدی واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست سال

بر اساس آمارهای گمرک واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۰۰درصدی مواجه شده است.

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 30 درصد با میزان واردات 880 میلیون دلاری با رشد 103درصدی مواجه شده است.

همچنین قطعات منفصله با ساخت داخل 30 تا 50 درصد با میزان واردات 183 میلیون دلار نسبت به 5ماهه نخست سال جاری با رشد 57درصدی مواجه شده است. باشگاه خبرنگاران پویا