رمز ماندگاری در چیست؟

در مراسم کهکشان وقتی در جمع هستی ، خودت را فراموش میکنی، پیروزی ها را زیاد نمیبینی اما وقتی کمی از ان فاصله میگیری واقعا به فکر میافتی. رمز ماندگاری مجاهدین در چیست؟

امسال جمعیتی که در مراسم  میدیدی، اکثرا  انسانهای پرشور و مشتاقی بودند که از  همه نقاط جهان  با عشق و علاقه، هر کدام با ساعتها خستگی، سفر طول و درازی را طی کرده بودند تا به مراسم برسند.

به  هر گوشه ای که نگاه میکردی افرادی را میدیدی که دوستانشان را پیدا کرده اند و در اغوش میکشند و  میبوسیدند و با هم تجدید عهد میکنند. نزدیک به سی و اندی سال است که هر سال دور هم جمع میشوند و یاد شهدا و ارمانها و خط و خطوط خود را جشن میگیرند.

مراسم امسال  بنطرم بسیار با شکوه بود  به  نسبت سالهای قبل تنوع بیشتری داشت. دلپذیر بود و علیرغم اینکه از 9صبح تا 9شب در سالن بودیم اما خسته کننده نبود. حداقل من اینطور احساس میکردم. هر چه بود شور و شعف و عرق ملی بود. به ایرانی بودن خودت میبالیدی و اینکه تسلیم اخوندهای جنایتکار نشده ای ، افتخار میکردی. وقتی پرچمها در بالای سرت برافراشته میشد احساس میکردی که در میهن بدون اخوند هستی. احساس اینکه ایران مال تو است و نه اخوندها.

بعد از ترک سالن اما یک سوال در سرم افتاده بود. و مرا ول نمیکرد.  رمز ماندگاری مجاهدین درچیست؟ چرا گروههای دیگری ایرانی نیستند.

چرا اینهمه ایرانی در خارج کشور است اما هرگز حتی یک جمعیت 1000نفره بر ضد این رژیم تشکیل نمیدهند؟ اینجا که تهدید و اعدام و ترس نیست؟ رمز و راز در کجاست؟ براستی چرا مجاهدین تا بحال سرپا مانده اند و دیگرانی جدی در صحنه نیستند.   که ای کاش بودند.

دیگرانی که بشود به عنوان ایرانی افتخار کنیم و بگوئیم که این جریانات هم علیه رژیم هستند. مشکل کجاست ؟ چرا ملاها توانسته اند همه را بطرف خود بکشند ویا حداقل خنثی کنند.

به حرفهای مجاهدین نظری میاندازم و گفته هایشان را نگاه میکنم . فکر میکنم که باید مسئله را کمی عمیق تر نگاه کنیم. مجاهدین میگویند که مبارزه یک علم است.

سنگ بنا درمبارزه ، میل و خواسته نیست. میگویند اگر قبول کنیم که مبارزه یک علم است پس خواه و ناخواه فقط یک راه وجود دارد و یک راه راه درست و اصلی است. درست مثل علوم واقعی فیزیک و شیمی.

میگویند که قوانین  مربوط به مبارزه یعنی استراتژی ان از خود دشمن درمیاید، خواست ما نیست.

میگویند برای مبارزه با خمینی فرق نمیکندکه تو مسیحی هستی یا یهودی و یا هر چیز دیگر علم قوانین مبارزه  را باید دربیاوری.

میگویند فرق نمیکند که حتی تو شجاع ترین و یا فداکارترین ادم هم باشی باید راه و خط درستی دربیاوری تا زنده بمانی و بتوانی حرکت کنی.

اگر فقط یک خط، خط درست است باید ان را دربیاوری تا بتوانی حرکت کنی وگرنه راههای دیگر انحرافی و بیهوده و  اپورتونیستی ا ست. به همین سرسختی

بله رمز و راز ماندگاری خط درست است، میگویند حتی اگر صادقانه خط اشتباه دربیاوری بیشتر ضربه میخوری. بله صراط المستقیم را باید دربیاوری. رمز ماندگاری در این است. در خط و خطوط صحیح .

این خط و خطوط از خواست و ایدئولوژی ما هم در نمیاید باید قوانین خاص مبارزه را در شرایط مشخص دربیاوری.

میگویند که خطوط سیاسی و استراتژیکی از تمایلات فردی و ایدئولوژیکی در نمیاید. تشخیص درست خط علمی مهمترین کار مجاهدین طی این سالها بوده است.

اگر مجاهدین تا به امروز ماندگار شده اند به این دلیل  است که خط درست مبارزه  را در هر شرایط و هر مرحله  تشخیص داده اند.

انجا که علیرغم ضربه خوردن از اپورتونیسم های چپ نما، تهدید را راست ارتجاعی تشخیص دادند.

انجا که در دوران خمینی ، لیبرالها درون حکومت را دوست خود گرفتند و تضاد  اصلی را ارتجاع معرفی کردند

انجا که مبارزه سیاسی را با همه سختی های خود تا مافوق توان و صبر ادامه دادند و انجا که مبارزه مسلحانه را تنها راه رهایی مردم ایران تشخیص دادند.

بله اگر امروز مجاهدین زنده و ماندگار است به یمن دراوردن خط درست سیاسی است و گرنه انها هم مانند هزاران گروه دیگر تکه و پاره و نابود میشدند.

هنر مجاهدین در یک کلام تحلیل درست از شرایط درست است . دراوردن خط درست و حرکت بر اساس ان .

در سیاست داخلی توانستند خط درست را بشناسند و حرکت کنند

در سیاست خارجی نیز  با اصل بر اینکه ماهیت دولتها به مردم ان کشورها ربط دارد و انچه برای ما به عنوان مقاومت مردم ایران مهم است تنظیم و سیاست دولتها با این رژیم جنایتکار است.

یعنی تنظیم ما با دولتها بر اساس تنظیمشان با رژیم ا ست  با این سیاست خارجی درست توانستند گامهای مهم سیاسی و بین المللی بردارند.

ماهیت کشورها هرچه هست ، خوب یا بد، به مردم ان کشورها ربط دارند انچه که به ما برمیگردد این  است که بتوانیم انها را بر علیه رژیم ضدبشری بسیج کنیم و چنین خط درستی بودکه در کهکشان دیدیم که از همه قاره های جهان، از همه کشورها و منطقه های مختلف، از اروپا وامریکا و استرالیا و اسیا و خاوردور و نزدیک و از همه احزاب و نیروهای سیاسی، حقوق بشری، زنان و………… را علیه این رژیم بسیج کردند.

چیزی که چشم هر ناظر بی طرفی را هم خیره میکرد.

.بله دستشان درد نکند و  این همان رمز ماندگاری شان است. خطوط درست سیاست داخلی و خارجی. این رمز پیروزی مجاهدین است. انها صراط المستقیم را برای مردم ایران نشان داده اند و به همین خاطر هم ماندگار شده اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: