روزنامه اعتماد: شاید حق با جنگنده های آمریکایی باشد

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «در شامگاه دوم مرداد ۱۳۹۹ هواپیمای ایرباسA۳۱۰ ماهان ایر که طی پرواز شماره ۱۱۵۲ از تهران عازم بیروت بوده است در آسمان سوریه تحت رهگیری دو فروند جت نظامی ایالات متحده امریکا قرار گرفت».

این روزنامه در ادامه نوشت: «برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، صرفا هواپیمای رهگیری کننده ملزم به رعایت مقررات مزبور نیست، بلکه خلبان هواپیمای مسافری هم که تحت رهگیری قرار گرفته است باید مقررات مزبور را رعایت کند؛ زیرا ممکن است اشتباه و یک قصور کوچک از ناحیه خلبان هواپیمای مسافری در چنین وضعیتی فاجعه به همراه آورد.

لذا نباید نسبت به پیام‌های هواپیمای نظامی منفعل باشد بلکه باید پاسخ مقتضی به آنها بدهد؛ تلاش کند که در فرکانس اضطراری ۱۲۱.۵ مگاهرتس، ارتباط رادیویی با هواپیمایی نظامی یا واحد کنترل آن هواپیما برقرار کند و هویت هواپیما و ماهیت پرواز خود را به او اطلاع دهد و دیگر الزاماتی که از حوصله این نوشتار خارج است».

اعتماد تصریح کرد: «باید قبل از هر گونه اقدام حقوقی سیگنال‌ها و پیام‌های مبادله شده میان هواپیمای ماهان و جنگنده‌های امریکایی افزون بر سایر شرایط سانحه مورد آنالیز و مطالعه قرار گیرد تا با قاطعیت بیشتری بتوان در مورد لازم (یا متعارف) بودن اقدام خلبان هواپیما برای کاهش سریع ارتفاع قضاوت کرد»