روزنامه واشنگتن تایمز در چندین صفحه به تشریح برنامه های مقاومت ایران پرداخت

لطفا روی عکس کلیک کنید

لطفا روی عکس کلیک کنید

روزنامه واشینگتن تایمز چاپ آمریکا در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ در چند صفحه خود به معرفی مقاومت ایران، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و برنامه ده ماده‌ای و نظرگاه وی در مورد زنان و ایران فردا و همچنین بیانیه 38 شخصیت برجسته ایالات متحده آمریکا و فراخوان آنها به دولت این کشور برای برقراری رابطه با مقاومت ایران پرداخت.

نظرگاه مریم رجوی در رابطه با حقوق زنان در ایران فردا

– آزادی و برابری زنان در ایران فردا
ـ برابری در مقابل قانون
ـ آزادی انتخاب پوشش
ـ مشارکت برابر در رهبری سیاسی

ـ برابری اقتصادی

ـ برابری در خانواده
ـ منع خشونت
ـ منع بهره‌کشی جنسی
ـ لغو قوانین شریعت آخوندی
ـ و تسهیلات اجتماعی

لطفا روی عکس کلیک کنید

لطفا روی عکس کلیک کنید

واشینگتن تایمز سپس به معرفی شورای ملی مقاومت می‌پردازد و آن را ائتلاف فراگیری از سازمانها و گروهها و شخصیتهای دموکراتیک اپوزیسیون ایران که در سال 1981 در تهران به ابتکار رهبر مقاومت ایران، آقای مسعود رجوی تأسیس گردید معرفی می‌کند.

طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا

واشینگتن تایمز سپس فراخوان 38شخصیتهای برجسته ایالات متحده آمریکا تحت عنوان ابتکار عمل سیاسی درباره ایران، شکستن بن‌بست و رابطه با اپوزیسیون ایران را درج کرده است.

در قسمت پایانی این بیانیه آمده است:
هسته مرکزی رویکرد ما قرار گرفتن در کنار 80 میلیون مردم ایران و آمال آنها، به‌همراه

لطفا روی عکس کلیک کنید

لطفا روی عکس کلیک کنید

مردم همه‌جا، برای آزادی و حاکمیت مردمی بر پایه اصول دموکراتیک است.
رابطه و تعامل با اپوزیسیون دموکراتیک، برای سالیان حلقه مفقوده سیاست آمریکا، تحت رهبری هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها، بوده است.
بنابراین، به‌عنوان چهارمین ابتکار عملمان، ما دولتمان را فرا می‌خوانیم که این بن‌بست را بشکند و وارد یک دیالوگ با احترام، با اپوزیسیون ایران بشود، (امری که) با سیاست دیالوگ کشور ما با تمامی گروه‌های سیاسی سازگار است. نتیجه مذاکرات اتمی هر چه باشد، و در هر گونه سناریوی محتمل، خواسته‌های مردم ایران و آمال آنها برای
تغییر، باید مد نظر قرار بگیرد.

واقعیت این است که مقامات، متخصصان و مهاجران واشینگتن، امکان آن‌را ندارند تا بدانند مردم ایران در زیر سلطه یک دیکتاتوری سرکوبگر و خشن، راجع به شرایط خودشان و این‌که از چه کسی در یک روند آزاد سیاسی حمایت خواهند کرد، چگونه فکر می‌کنند.

لطفا روی عکس کلیک کنید

لطفا روی عکس کلیک کنید

با مفروض تلقی‌کردن این‌که یک ایران دموکراتیک و غیراتمی غیرممکن است، ما به یک ملت بزرگ بی‌احترامی می‌کنیم. این غیرممکن نیست؛ (بلکه) به‌عکس، این تنها راه برای آینده‌یی از ثبات منطقه‌یی است.
خانم مریم رجوی، به‌عنوان زنی مسلمان، مبلغ تفسیری بردبار و دموکراتیک از اسلام است که باعث می‌شود مسلمانان توسط همه فرهنگ‌ها و عقاید مورد احترام قرار گیرند، این تماماً در نقطه مقابل ماهیت دیکتاتور و زن‌ستیز رژیم ایران و تمامی بنیادگرایان و افراط‌گرایان اسلامی قرار می‌گیرد.

ما باید سیاستهایمان را با اصولمان منطبق کنیم و شروع به گوش‌دادن به صدای ایرانیان شجاعی کنیم که بسیاری از آنها، بیش از سه دهه انتظار کشیده‌ و در حالی‌که عزیزانشان متحمل شکنجه و مرگ در زندانهای آخوندها می‌شدند، هم‌چنان به انجام تعهدات آمریکا، باور داشته‌اند.
همه ما که امروز این‌جا هستیم، با عمیق‌ترین آمال آنها برای برقراری ایرانی با یک

لطفا روی عکس کلیک کنید

لطفا روی عکس کلیک کنید

حاکمیت شایان احترام و عادلانه و دموکراتیک که شایسته مردمش باشد، همبستگی داریم.