رویترز: شکایت قربانیان تروریسم رژیم ایران به دادگاهی در نیویورک

افرادی در آمریکا که در زمره قربانیان تروریسم رژیم ایران هستند طی شکواییه‌ای در دادگاه نیویورک ،به دنبال دستیابی به اموال بانک مرکزی رژیم در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان به نام شرکت “کلیراستریم[ هستند.

 به نوشته فارس، اوپراتور بازار سهام آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد افرادی که مدعی‌اند قربانی تروریسم ایران هستند بر اساس شکایتی که در دادگاه نیویورک تنظیم کرده‌اند و به دنبال دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در شرکت «کلیراستریم» از زیر مجموعه‌های بورس آلمان هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بورس آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکواییه، علیه شرکت کلیراستریم به همراه ایران، بانک مرکزی این کشور و چند موسسه دیگر است.

در این بیانیه آمده است که شرکت کلیراستریم گام‌هایی برای شکست آن اتخاذ خواهد کرد.

مقامات آمریکایی سال‌هاست که شرکت کلیراستریم را در این باره که آیا قوانین تحریم ایران و پولشویی را نقض کرده، مورد بازخواست قرار داده اند.