رویترز: فرانسه یک ماه پیش یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد

 خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع مدعی شده است که فرانسه، حدود یک ماه پیش، یک دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرده است.

بر اساس ادعای رویترز، این اقدام در راستای همان اتهام مربوط به تلاش برای بمب‌گذاری در اجلاس مجاهدین  صورت گرفته است. فرانسه همچنین در تاریخ دوم اکتبر گذشته، اتهاماتی را به برخی نهادهای ایران در این خصوص وارد کرده بود.

پیش از این یک دیپلمات ایرانی در اتریش نیز به همین اتهام به بلژیک مسترد شده بود. «بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این اقدام را که همزمان با روحانی  به اروپا صورت گرفته بود،

رویترز نوشته  است که در این خصوص از سفارت ایران در فرانسه سوال کرده اما پاسخی دریافت نکرده است اما می‌گوید یک مقام ایرانی که خواسته نامش فاش نشود، از اساس چنین اخراجی را تکذیب کرده است. رویترز همچنین می‌گوید که برای این خبر خود، پنج منبع دارد.

این خبرگزاری انگلیسی همچنین برای پیگیری صحت این خبر به دفتر ریاست جمهوری فرانسه مراجعه کرده اما این دفتر نیز پاسخ به این سوال را به وزارت خارجه این کشور ارجاع داده است.

بیست و سوم مهرماه گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره خبر اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه در چند هفته قبل و سکوت تهران در قبال اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و پنهانکاری وزارت خارجه در این خصوص و عدم واکنش متقابل گفته بود: ایران در مقابل هرگونه اقدام ناپسند از جانب دیگر کشورها چه نسبت به دیپلمات‌های ایران و چه در سایر موضوعات با درایت و فهم شرایط، عکس العمل لازم و متقابل را همواره داشته و خواهد داشت. فارس