رژیم:شبکه یک، شبکه قرآن، رادیو پیام و جوان با تکنولوژی پیشرفته هک شدند+ فیلم

معاون فنی صداوسیمای رژیم: همکاران ما در حال بررسی هستند؛ این اقدام کار فوق العاده پیچیده ای است و تنها صاحبان این تکنولوژی می توانند از بک دور ها و امکاناتی که از قبل روی سیستم ها در نظر گرفته اند می توانند بهره برداری کنند و صدمه بزنند 

علیدادی معاون فنی صداوسیما: همکاران ما در حال بررسی هستند؛ این اقدام کار فوق العاده پیچیده ای است و تنها صاحبان این تکنولوژی می توانند از بک دور ها و امکاناتی که از قبل روی سیستم ها در نظر گرفته اند می توانند بهره برداری کنند و صدمه بزنند