رژیم : احتمال ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه

5ed3a83d0ee16_5ed3a83d0ee1a

رژیم که چندین ماه است در ارسال جعبه سیاه هواپیما به اوکراین بازی درمیاورد و در اخرین بار خواهان اعزام یک تیم به یک کشور ثالث شده بود تا همه با هم جعبه سیاه را بخوانند!!!!!! اینک بازی دیگری دراورده است.

به گفته مقامات رژیم ، به نقل. از ایسنا:” در واکنش به تاخیر طرف اوکراینی در پاسخ به پیشنهاد ایران در خصوص جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تصمیم گرفته‌اند جعبه سیاه این هواپیما را به کشور دیگری ارسال کنند.کشور دیگر ( احتمالا فرانسه ) است.”