رژیم ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج شد

رژیم ایران روز چهارشنبه از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج شد. پس از آن که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) قطعنامه ای را تصویب کرد که ایالات متحده با ۲۹ رای موافق و ۸ رای مخالف ارائه کرده بود.

 ایران تحت سلطه روحانیت یک آپارتاید جنسیتی است. زنان در سرزمین خود به شهروندان درجه دو تقلیل یافته اند. تصمیم روز چهارشنبه پس از سرکوب وحشیانه زنان و خشونت مرگبار علیه قیام مردمی تحت رهبری زنان در ایران گرفته شد.

مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران، از این تصمیم به عنوان یک پیروزی برای زنان در ایران که بیش از چهار دهه علیه دیکتاتوری مذهبی مبارزه کرده‌اند، استقبال کرد و افزود:

” این رژیم نامشروع به هیچ وجه نماینده مردم ایران نیست. جامعه بین المللی اکنون باید رژیم را از سازمان ملل، به ویژه از یونیسف (کمیسیون کودکان سازمان ملل) حذف و اخراج کند”.

رای امروز به حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد یک پیروزی برای معترضان در ایران و همه کسانی است که در کنار آنها ایستاده اند. پیام روشن این است: جهان گوش می دهد و اقدام می کند. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از تصویب قطعنامه آمریکا توسط ECOSOC در توییتر نوشت: صدای زنان و دختران ایران شنیده خواهد شد.