رژیم ایران و شیعیان مزدورش، حامی الکاظمی، نخست وزیر عراق

گفته میشود که الکاظمی قول داده است که در خصوص دو مساله کاملا اساسی در عراق یعنی اعتقاد به خروج امریکایی ها از عراق و همچنین حمایت و وفاداری به نیروهای ادم کش حشد الشعبی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

بنوشته العالم:” مدافعان رای به نخست وزیری کاظمی ، معتقدا چنانچه وی مرتکب اشتباهی شود فورا استیضاح و از نخست وزیری ساقط خواهد شد.”