رژیم: بازگرداندن یکی از متهمان اقتصادی به کشور

                          بازگرداندن یکی از متهمان اقتصادی به کشور

پاسدار کاظم مجتبایی، جانشین سرکرده پلیس بین الملل ناجا از بازگرداندن یکی از مفسدان اقتصادی به کشور با پیگیری‌های صورت گرفته از یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس خبر داد.

مجتبایی در گفت و گو با صداوسیما گفت:: این متهم از حدود ۴ سال پیش تحت تعقیب بود. اتهام وی کلاهبرداری و خیانت در امانت بود که در ردگیری های پلیس بین الملل تحت تعقیب بود.

او با بیان اینکه متاسفانه کلاهبرداری او از یکی از شرکت های دولتی بوده است، ۱۲۰ میلیون درهم میزان کلاهبرداری او بوده که معادل ۶۰۰ میلیارد تومان است.