رژیم بعد از عقب نشینی های اسانسوری و دویدن و التماس به امریکا: فقط ۲ خواسته داریم!!!

رژیم که در زمان رئیسی به قول خودش میخواست فتح خیبر بکند و با یک کیف پر از خواسته وارد احیای برجام شده بود و هر روز یکی از انها را حذف میکرد بالاخره بعد از یک سال ناکامی و عقب نشینی های اسانسوری، حالا میگوید بابا نه معذرت خواهی امریکا و جبران خسارت ۱۰۰میلیارد دلاری امریکا بابت بیرون رفتن از برجام و بقیه جفنگیاتی که میگفتم را میخواهیم و نه و راستی ازمایی و غیره، ۲ خواسته داریم و اگر امریکا انرا قبول کند همین امروز قرار داد را امضا میکند.

این دو خواسته را هم که رژیم برای احیای برجام از امریکا خواسته است، قابل اجرا نیست و امریکا انرا نپذیرفته است و نمیتواند هم بپذیرد زیرا که بارها جمهوریخواهان امریکا تاکید کرده اند که به محض اینکه وارد کاخ سفید بشوند، توافق برجام را پاره خواهند کرد.

دو خواسته رژیم :

۱- رژیم ایران از مزایای اقتصادی برجام بهره مند بشود.!!!!

۲-تضمین امریکا برای پایدار بودن توافق برجام!!!!!