رژیم: تربیت نیروی تراز انقلاب ماموریت اصلی سازمان بسیج دانشجویی

تربیت نیروی تراز انقلاب ماموریت اصلی سازمان بسیج دانشجویی است

محمدجواد نیک‌روش، مسئول سازمان ضدخلقی بسیج دانشجویی رژیم گفت: “در سازمان بسیج دانشجویی رشد و تکامل افراد مهم‌ترین هدف است که تحقق آن کارویژه فعالیت ما در این سازمان است.

وی افزود: “کلان انتظارات از بسیج دانشجویی مبتنی بر منظومه فکری خامنه ای، تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی به معنای جوان مؤمن انقلابی و ایفای نقش در عرصه های مختلف برای حل مسائل انقلاب اسلامی است که این دو مأموریت دغدغه اصلی ما است و تمامی برنامه‌ها و عملکرد خود را در فاصله با این دو مأموریت می‌بینیم.” 

مسئول سازمان ضدخلقی بسیج دانشجویی رژیم گفت: “اراده مردم در جریانات و آینده کشور را نمی توان نادیده گرفت، هنر مدیریت این است که این اراده را به صورت نرم در جهت منافع اسلام و انقلاب تغییر دهیم. بسیج دانشجویی در دهه چهارم خود با این هدف بر روی مراحل 5 گانه نظام مسائل سرمایه‌گذاری می‌کند که شامل مسئله شناسی، پاسخ یابی مسئله، گفتمان سازی، مطالبه گری و اقدام میدانی است تا دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی به کارگیری شوند و موجبات اعتلا و پیشرفت کشور را فراهم سازند.” تسنیم