رژیم: تورم ایران حتی از تورم سوریه جنگ زده هم جلوتر است

فاجعه اوضاع معیشتی مردم هر روز ابعاد گسترده ای به خود میگیرد . روز گذشته در یک حرکت اعتراضی در سراسر کشور، بازنشستگان به خیابانها امدند تا وضعیت وخامت بار اقتصادی خود را به نمایش بگذارند. انها همچنین فریاد میزدند که سفره انها خالی است.

خط فقر در ایران به ۱۰میلیون تومان رسیده است و این درحالی است که اکثر اقشار زحمتکش حقوقی معادل ۳ تا ۵میلیون دارند. امروز رژیم اذعان میکند که تورم در ایران اخوندی از سوریه جنگزده بیشتر است. به قول اکثر افراد، قیمت ها در بازار به اختیار خود رها شده اند و هر روز سیر صعودی را طی میکنند. به گفته محجوب، رئیس سابق فراکسیون کارگری رژیم در مجلس، فقط دستمزدهای. کارگران هستند که تحت کنترل میباشند و نه قیمت ها .

حالا رژیم اذعان میکند که یک زمانی بدلیل عدم تصویب دستمزد کافی برای خانواده ها با کم شدن مصرف سرانه گوشت و پروتئینی خانوار‌ها در یک ماه بود یم ، حالا گوجه خیار جای گوشت و پروتئین را گرفته اند.

به نوشته بهار نیوز، تورم ایران حتی از تورم سوریه جنگ زده و تحریم شده هم جلوتر است؛ در این شرایطی است که دولت‌ها عادت کرده اند که به جای کنترل اوضاع نقش تماشاگر را داشته باشند