رژیم: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی، آسیب قابل توجه دیده است

5e4d0ac7a2bb6_2020-02-19_13-45

وزیر دفاع رژیم در اظهارات تازه ای به نوشته ایرنا گفت: جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین آسیب قابل توجهی دیده است و از بخش صنایع دفاعی خواسته شد تا برای بازسازی جعبه سیاه کمک کند.

چند نفر از کاربران هم نکاتی رانوشته اند که عینا میگذارم تا بدانید که مردم ایران چه قدر اگاه هستند و گول این پاسداران جنایت کار را نمیخورند.

شماره 1

به خدایی خدا نتیجه کار این جعبه سیاه هواپیما به طور کلی بدون جواب و نتیجه است و منظور از پنهانکاری اول و دروغهای متعدد گوناگون و رنگارنگ مشخص می کند اشتباه سهوی نبوده و با علم و آگاهی فراوان هم این هواپیما ساقط شده!!! یکروز گفتند:جعبه سیاه را نمی‌دهیم مجدد بیان شد ما تکنولوژی خواندن و دانلودش را نداریم و ممکن است موقع دانلود داده ها از بین برود و به فرانسه میدهیم، مجدد هفته قبل گفتند: جعبه سیاه را به هیچ کشوری نمی‌دهیم. امروز هم بازی جدیدی شروع شده است که جعبه سیاه آسیب دیده است. و اما فردا و نتیجتا حرفهایی شبیه با این مضامین می شنویم که بدلیل آسیبهای زیاد ،جعبه سیاه غیر قابل استفاده است و یا زمان دانلود به دلیل آسیب و صدمه های فراوان همه اطلاعات و داده ها از بین رفت! به همین سادگی و راحتی! ابتدا داستان ساقط شدن هواپیما بودار و بسیار مشکوک بوده است و حالا که با منت فراوان مسئولین لطف کرده اند بعد از چندین روز مثلا حقیقتش را گفتند! و از زشتی و مذمت پنهانکاری و توجیهات فراوان داستان سرایی ها بسیار شد یک سوال اساسی باقی مانده است، وقتی که اذعان دارید علم و تکنولوژی خواندن داده های آن را ندارید و تحویل ندادن جعبه سیاه بی سابق بوده و هست، چرا جعبه سیاه را برای مشخص شدن حقیقت و درستی گفتار و کار شما و زدودن شک و شبهه همراه با گروهی از کارشناسان مورد اعتماد خودتان در اختیار کشور ثالث نمی دهید؟! از چی می ترسید؟!

شماره 2

البته تا انجائیکه یادمونه و صدا وسیما در روزهای اول سانحه هدف گیری هواپیما از جعبه های سیاه نشان داد فردی که جعبه های سیاه را نشان می داد می گفت که جعبه ها هر دو سالم هستند.