رژیم: حفاظت از فخری‌زاده در سطح بالا بود

ترور و کشتن فخری زاده که همردیف سلیمانی بود، نگرانی و وحشت همه مقامات رژیم را برداشته است و اذعان میکنند که حفاظت از وی در سطح بسیار بالا بوده است

به نوشته بهار نیوز، مشاور سرکرده کل قوا در صنایع دفاعی گفت: تیم حفاظتی فخری‌ زاده در سطوح بالا بود و خودروهای متناسب در اختیار ایشان بود. پاسدار حسین دهقان  گفت:اینکه چرا این اتفاق افتاد، باید از این منظر سوال شود که چرا اشراف اطلاعاتی و امنیتی که در سطح ملی امروز داریم یک جاهایی در آن رخنه صورت می‌گیرد و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود می‌آید.

این که از کجا این رخنه و نفوذ صورت می‌گیرد را مقامات مسئول باید جواب‌ دهند.او گفت: با وجود تسلط و «اشراف اطلاعاتی» که  ایران دارد در برخی موارد «رخنه» رخ می‌دهد و مواردی چون «عملیات تروریستی» در مجلس رخ می‌دهد.