رژیم در حالی از مدیریت کرونا صحبت میکند که یک پزشک دیگر فوت کرد

دکتر مجید فرهاد، از پزشکان کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان فوت کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این پزشک دلسوز سالیان متمادی را عاشقانه، صبورانه و با حُسن خلق در راه مداوای بیماران گام نهاد و دغدغه‌اش سلامتی مردم بود و از همان ابتدای شیوع این ویروس منحوس در منطقه کاشان و آران و بیدگل، درمان و پیگیری مداوای بیماران مبتلا به کرونا ویروس را آغاز کرد و سرانجام فوت کرد.

دکتر مجید فرهاد مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، معاون درمان بیمارستان کارگر نژاد و پزشک درمانگاه شبانه‌روزی مرکزی و گلابچی بود.