رژیم در منجلاب بدبختی و فوران خشم ملت

 حسین رحیمی سرکرده پلیس تهران در مورد  حضور ماموران گشت ارشاد در سوهانک اظهار کرد: حضور پلیس در سوهانک بنابر درخواست مکرر و فراوان مردم بود، با توجه به اینکه در آنجا مرکز دانشگاهی ایجاد شده است.

این سرکرده رژیم  با تاکید بر نقش سرکوبگرانه پلیس ادامه داد: اگر بخواهند با جوسازی ما را از برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی دور کنند، کوتاه نمی‌آییم، یکی از وظایف نیروی انتظامی برخورد با کسانی است که امنیت اخلاقی جامعه را به مخاطره می‌اندازند و در این مسیر محکم گام برمی‌داریم. تسنیم

در یکی دو روز گذشته چندین فیلم در فضای منتشر شده که ماشین‌های گشت ارشاد در پارکینگ دانشگاه سوهانک و محوطه بیرونی آن را نشان می‌دهد. در یکی از فیلم‌ها که متعلق به محوطه دانشگاه سوهانک بوده، یک ماشین گشت ارشاد در حال زیر گرفتن فردی است که روبروی خودرو ایستاده است.

مسئولان دانشگاه اما گفته‌اند هیچ گشت ارشادی در دانشگاه نبوده است. اینها همه دروغ است.