رژیم: روسیه به ما دیگر واکسن اسپوتینیک نمیدهد، دز دوم استرازنکا بزنید

وسیه دیگر به ایران واکسن اسپوتینیک نمی‌دهد و باید واکسن دیگری جایگزین آن شود. معاون وزیر بهداشت رژیم تایید کرده که خبری از واکسن روسی نیست و باید استرازنکا به جای آن تزریق شود. 

در نامه علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت رژیم آمده: با توجه به عدم تامین دوز دوم واکسن اسپوتنیک و نامشخص بودن زمان تامین آن در آینده نزدیک، به منظور پیشگیری از تاخیر بیشتر واکسیناسیون و اعتراضات دریافت‌کنندگان نوبت اول و براساس مصوبه کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کرونا، لازم است به افرادی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک‌وی را دریافت کرده‌اند، یک نوبت واکسن استرازنکا به جای نوبت دوم واکسن اسپوتنیک‌وی تجویز شود. برای نخستین بار است که تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا در ایران رسما تایید می‌شود. به نظر می‌رسد ایران نخستین کشور جهان است که تزریق ترکیبی واکسن‌های اسپوتنیک‌وی و استرازنکا را تایید می‌کند.

پیشتر دکتر سیمین خیاط ‌زاده، رئیس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر نبود دز دوم واکسن اسپوتنیک هم گفته بود: فعلاً روسیه، دز دوم واکسن اسپوتنیک را تحویل نداده است لذا طی نامه‌ی کمیته‌ی علمی کشوری، یک دز از واکسن آسترازنکا جایگزین دز دوم آن می‌شود.

فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم وضعیت این‌چنینی را در این استان جنوبی اعلام کرده و می‌گوید: افرادی که نوبت دومشان فرا رسیده و هنوز موفق به دریافت واکسن نشده اند، می‌توانند از واکسن آسترازنکا که به زودی زمان و مکان دریافتش اعلام خواهد شد، بهره ببرند.