رژیم: سرودن اشعارخمینی و خامنه ای در مقابل کاخ سفید !!!!!

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رژیم در آذربایجان شرقی با اشاره به اعتراضات اخیر در مقابل کاخ سفید آمریکا، گفت:” امروزه اگر جوانانی در مقابل کاخ سفید تجمع کرده و نام خمینی و خامنه ای را فریاد می‌زنند، نشان می‌دهد که انقلاب ما تا قلب آمریکا نفوذ کرده و افکار و اندیشه‌ و خمینی بدون مرز در حال گسترش است.!!!!!

رسول برگی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌با بیان این‌که خمینی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان تحولی اساسی آفریدند، گفت: امروزه در قلب آفریقا خمینیون به وجود آمده است، در مقابل کاخ سفید آمریکا، اشعار حضرت امام و مقام معظم رهبری سروده می‌شود، جوانان در اروپا نیز تشنه‌ی آموختن سیره و اندیشه‌ی خمینی و خامنه ای هستند.این امر نشان می‌دهد خمینی همواره نگاهی به آینده داشتند.