رژیم مجبور به اقرار دستگیری تعدادی از نیروهای مجاهدین فقط در یک استان شد

بعد از انتشار لیست زندانیان مجاهد توسط سازمان مجاهدین خلق ایران،سرکرده وزارت  اطلاعات استان اذربایجان شرقی مجبور شد اعلام کندکه 60نفر از نیروهای مرتبظ با مجاهدین را فقط در این استان دستگیر کرده است.

وی مدعی شد که این تعداد در نهادهای استان نفوذ کرده اند و در حال حاضر در پازداشت رژیم بسر میبرند.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی از دستگیری مجاهدین در نهادهای استان و تشکیل پرونده قضایی برای آنها خبر داد و گفت: ۶۰ نفر ‌از عناصر مرتبط با سرپل‌های مجاهدین شناسایی و دستگیر شدند.

وی  گفت: بزرگترین چالش دستگاه اطلاعات را “کشف نقش سرویس های اطلاعاتی در تمامی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در کشور دانست و ادعا کرد که  دشمنان در صدد نفوذ به تمام ارکان کشور هستند.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی  با وحشت و ترس گفت:موج سواری دشمنان بر مشکلات کشور و بزرگنمایی انهاست، انها  تلاش می‌کنند مشکلات داخلی اقتصادی و فرهنگی و… را امنیتی کنند،

برای مثال  یکی از تازه ترین موضوعات استان در این زمینه، سوء استفاده از اتفاقات اخیر در تراکتورسازی تبریز است که معاندین به نوعی از این اتفاق برای واگرایی و زیرسوال بردن کل نظام استفاده کردند وی همچنین گفت که جنگ واقعی دنیای امروز جنگ اطلاعاتی است و   هر کسی دست برتر را داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود.

وی ادعا کرد: در سال 97 فعالیت مجاهدین در کشور بیش از سالهای گذشته بود چراکه در صدد موج سواری بر مشکلات اقتصادی جامعه بودند که در این حوزه 50 نفر ارشاد و توجیه شدند و 60 نفر هم از عناصر مرتبط با سرپل‌های مجاهدین  شناسایی و دستگیر شدند که به دنبال تهیه سلاح و انجام عملیات در استان بودند. متاسفانه در حوزه تجزیه طلب‌ها هم که عده‌ای زیر چتر سرویس‌های اطلاعاتی رفته اند، به دنبال تهیه سلاح و ایجاد ناامنی بودند که به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

دیالمه  افزود: اختلاف افکنی و دو قطبی کردن فضای استان هم یکی از ماموریت‌های عناصر وابسته و واگرا بود که در فضای مجازی فعالیت جدی داشتند. فارس