رژیم: نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

5f42249184aff_2020-08-23_12-40

رییس سازمان هواپیمایی رژیم ایران گفت: بر اساس نتایج بازخوانی جعبه سیاه، ١٩ ثانیه پس از انفجار موشک اول، صدای ٣ خلبان داخل کابین ضبط شده که نشان می دهد سرنشینان هواپیما در انفجار موشک اول در سلامت بودند.

 به نوشته صدای و سیمای رژیم، کاپیتان تورج دهقانی زنگنه در نشست خبری اعلام نتیجه بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه (CVR & FDR) هواپیمای شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با خبرنگاران افزود:بررسی اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد تا آخرین لحظه هواپیما در مدار درست و شرایط پروازی نرمال بوده است و ۱۹ ثانیه پس از انفجار موشک اول، ارتباط جعبه‌های سیاه قطع شده است. 

وی ر ادامه داد:هر دو جعبه سیاه از ۲۷ تیر تا ۳ مرداد در آزمایشگاه بررسی سانحه دفتر تحقیقات ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه تحت مسؤولیت سازمان هواپیمایی کشوری و مسوول بررسی سانحه با امکانات و مساعدت فنی این کشور و حضور نمایندگان آمریکا به عنوان کشور سازنده، اوکراین به عنوان کشور بهره بردار و فرانسه به عنوان کشور ارائه دهنده خدمات بازخوانی شد. 
وی افزود: همچنین نمایندگانی از کشور‌های کانادا، انگلیس و سوئد و نماینده ایکائو در این فرایند حضور داشتند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی رژیم نیز افزود اطلاعات هر دو جعبه سیاه بدون هیچ مشکلی بازخوانی شد که نشان می‌دهد ضبط اطلاعات در ضبط کننده‌های داده‌های پروازی در ساعت ۶ و ۱۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه متوقف شده است. 
وی افزود: تا این زمان همه متغیر‌ها شرایط عادی را نشان می‌دهد و هواپیما در شرایط پروازی نرمال بوده و در پروفایل پروازی پیش بینی شده قرار داشته است. 
زنگنه افزود: اطلاعات جعبه ضبط کننده مکالمات نشان می‌دهد تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار موشک اول در مجاورت هواپیما، در کابین خلبان هر سه کروی پروازی شامل یک معلم پرواز، خلبان و کمک خلبان متوجه شرایط غیر عادی شده و تا آخرین لحظه مشغول کنترل هواپیما بودند و راهنمایی معلم خلبان نشان می‌دهد هواپیما دچار مشکل الکترونیکی شده و برق کمکی فعال شده است و روشن بودن هر دو موتور هواپیما به خلبانان اعلان شده است. 
وی افزود: با توجه به اینکه صدای کابین ۱۹ ثانیه پس از انفجار قطع می‌شود و موشک دوم ۲۵ ثانیه پس از آن شلیک و به مجاورت هواپیما رسیده تحلیلی در مورد عملکرد و آثار موشک دوم از جعبه‌های سیاه به دست نمی‌آید چراکه قطعات ناشی از موشک اول و اصابت آن به هواپیما باعث قطع هم مان جعبه‌های سیاه در ۱۹ ثانیه پس از آن شده است. 
وی افزود این اطلاعات در اختیار نمایندگان کشور‌های ذیربط قرار گرفته است تا تحلیل‌های ایمنی و فنی خود را در چارچوب استاندارد‌های ایکائو به سازمان هواپیمایی کشوری ایران ارائه دهند. 
دهقانی زنگنه افزود: این اقدامات با هدف ایمنی و جلوگیری از رخداد‌های مشابه صورت می‌گیرد و هر نوع استفاده سیاسی از این فرایند‌ها ضمن اینکه در تعارض با اهداف مورد تصریح ایکائو قرار دارد، روند رسیدگی به سانحه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بازخوانی جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی برابر مقررات بین المللی و تحت نظارت و مسوولیت سازمان هواپیمایی کشوری ایران انجام شده است گفت: سازمان هواپیمایی کشوری از تمامی ذینفعان درخواست می‌کند که از هر نوع تحلیل و یا استفاده از این اطلاعات که در راستای ایمنی نباشد خودداری کنند.